Privacybeleid

Richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten in verband met de uitvoering van een overeenkomst met

ZENZ Organic Products ApS BTW-nr.: DK-32 56 58 91
En
ZENZ ApS BTW-nr.: DK-30 71 49 62

Als gevolg van uw overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS en/of ZENZ ApS accepteert u dit privacybeleid.

Overzicht:

1. In het algemeen
2. Persoonlijke informatie
2.1 Wat zijn persoonlijke gegevens?
2.2 Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
2.3 Waar gebruiken wij persoonlijke gegevens voor?
2.4 Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
2.5 Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren<
2.6 Het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen
2.7 Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
2.8 Kunnen wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen?
3. Contactpersoon

 

 

1. In het algemeen

Uw overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS verzamelt persoonlijke informatie over u.

Deze richtlijnen zijn opgesteld op basis van de EU-verordening inzake gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in Denemarken van kracht werd, evenals de Deense wet op de gegevensbescherming, die een aanvulling vormt op de regels van de verordening gegevensbescherming en de huidige persoonsgegevens Wet (collectief "toepasselijk recht").

Hieronder kunt u lezen over de verzamelde gegevens, onder meer hoe de gegevens worden verwerkt, waarvoor deze worden gebruikt, wie toegang heeft tot de gegevens en met wie u contact kunt opnemen als u vragen of bezwaren heeft over de verzamelde gegevens.

 

2. Persoonlijke informatie

2.1 Wat zijn persoonlijke gegevens?

ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS vragen regelmatig om uw contactgegevens wanneer u een product of dienst koopt op zenzshop.dk, of wanneer u tijd boekt voor een behandeling bij een van de kapsalons van ZENZ. Het gaat in de eerste plaats om informatie zoals naam, adres, postcode, telefoon- en mobielnummer, e-mail etc. De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt gebruikt om u als klant te identificeren en om de diensten/producten te kunnen leveren die u bij ons heeft gekocht. De persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen in ons IT-systeem en/of in een fysiek register.

 

2.2 Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Het bewaren van persoonsgegevens is afhankelijk van hoe lang uw overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS duurt.

Wanneer u een dienst bij ons afneemt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig als documentatie van uw aankoop, afspraken of behandelingen.

In het kader van de huidige contractuele relatie worden de gegevens die wij over u hebben verzameld in ons IT-systeem opgeslagen en worden de persoonsgegevens gearchiveerd.
In de regel worden uw persoonsgegevens opgeslagen door ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS. Bij beëindiging als klant van ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS worden uw persoonsgegevens bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarop het materiaal betrekking heeft. Als de overeenkomst met u bijvoorbeeld in november 2017 is geëindigd en het fiscaal jaar dat volgt, het kalenderjaar volgt, zijn wij op grond van de wet verplicht de gegevens te bewaren tot uiterlijk eind 2022. Wanneer persoonsgegevens niet langer relevant zijn en wij niet verplicht zijn om deze te behouden, worden alle persoonlijke gegevens over u verwijderd.

 

2.3 Waar gebruiken wij persoonlijke gegevens voor?

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen in verband met de uitvoering van onze overeenkomst, worden primair gebruikt voor de algemene klantenadministratie, waaronder bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst die u bent aangegaan met ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS.

De gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt.

Daarnaast kunnen we uw gegevens verwerken als de verwerking noodzakelijk is voor ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS (of derden) om een ​​legitiem belang na te streven, tenzij de aan u gegeven tegenprestatie prevaleert. Andere openbaarmakingen zijn alleen toegestaan ​​als de toepasselijke wetgeving bij wijze van uitzondering de overdracht van persoonlijke informatie toestaat.

 

2.4 Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U, als klant van ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS, heeft het recht om ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS te laten bevestigen of persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om persoonlijke informatie over uzelf op te vragen en te ontvangen die u aan ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS hebt verstrekt. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

2.5 Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om onjuiste persoonlijke informatie over uzelf zonder onnodige vertraging te laten corrigeren door ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS.

 

2.6 Het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen

U heeft het recht om persoonlijke gegevens over uzelf zonder onnodige vertraging te laten verwijderen door ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS als de salon/winkel geen legitiem belang blijft hebben bij het opslaan van uw persoonlijke gegevens.

Houd er rekening mee dat als ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren, u niet kunt eisen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

 

2.7 Bescherming van persoonlijke informatie

Volgens de toepasselijke wetgeving moeten uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard. De persoonlijke gegevens die u aan ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS verstrekt, bewaren wij in ons IT-systeem of fysiek in een afgesloten kast.

Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd om vast te stellen of onze verwerking van persoonsgegevens op een juiste manier gebeurt en waarbij rekening wordt gehouden met uw rechten als klant.

 

2.8 Wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om deze richtlijnen voor het privacybeleid bij te werken en aan te passen. Als de richtlijnen worden gewijzigd, wordt de datum van "laatst bijgewerkt" onderaan de pagina gecorrigeerd. Deze richtlijnen worden indien nodig eenmaal per jaar geëvalueerd en herzien.

 

3. Contactpersoon

Als u toegang wilt tot de informatie die over u is geregistreerd bij ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS, neem dan contact op met Jørgen Skjødt via e-mail: jsk@zenzorganic.com


Indien er onjuiste gegevens zijn vastgelegd of u andere bezwaren heeft, kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen. U heeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke gegevens over u worden geregistreerd.

Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZENZ Organic Products ApS en/of door ZENZ ApS, kunt u dit doen aan 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 Kopenhagen K
Denemarken

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefoonnummer: +45 33193200

Met vriendelijke groeten
ZENZ Biologische Producten ApS en ZENZ ApS